Slik bruker du LambOut

Slik brukes LambOut (til vanlig av høyrehendte, når sauen står eller ligger på høyre side):

1. Vask LambOut, og trekk wiren helt ut.
2. Før høyre hånd inn i børen, finn lammets hode, og hold hånden oppå hodet, (hodet inni hånden). Bildet nedenfor.

3. Mens du holder høyre hånd på lammets hode, føres wireløkka med venstre hånd inn langs høyre underarm og hånd inntil du har wireløkka foran høyre fingertupper. Bildet nedenfor.

4. Få løkka bak begge ørene på lammet. Bildet nedenfor.

5. Mens du fremdeles holder fingertuppene på wiren, trekkes wiren ut av bakre rør-ende (egentlig skyves røret inn over wiren) til fremre rørende er ca 4 cm inn under snuten på lammet. (Frambeina skal til vanlig ikke inn slynga!) Kjenn etter at dette blir riktig, og dra til sett-skruen. (Her er det godt å ha en medhjelper, men det er fullt mulig å klare dette alene.) Hold fremdeles høyre hånd i børen. Bildet nedenfor.

6. Finn først lammets venstre forbein, deretter det høyre. Beina dras opp i bekkenåpningen, mens du samtidig drar hodet etter uttrekkeren, slik at hode og forbein kommer slik de gjør ved en normal fødsel. Glidemiddel sprøytet inn via en stor sprøyte påsatt en myk plastslange kan i enkelte tilfelle ha god virkning.

7. Ved trange fødsler der alt ligger normalt, men fødselen stopper opp etter at bein og snute er synlig i kjønnsåpningen, kan LambOut settes på bare ved å tre den inn over lammets hode, altså uten å gå inn med hånda. Litt glidemiddel kan også her være bra. Har med hell brukt den slik ved flere trange førstegangsfødsler.

Lykke til!?

Se filmen der Åse Kjellmo demonstrerer bruk av LambOut: